FOTOCHALLENGE ‘INSIDE THE OUTSIDE’

Maartje Brok | Repetitive egoïsm 

Het beeld Repetitive egoïsm is gemaakt n.a.v. het herhalende verlangen om vrij te willen zijn maar dat het ons als mens niet lukt om dit te doen. We draaien in rondjes waarin we continue hetzelfde verlangen willen maar vanuit egoïsme het ons onvoldoende lukt om te veranderen.

In het kader van deze fotochallenge heb ik gebrainstormd n.a.v. de filosoof Heidegger. We zijn als mens in een nieuwe verhouding met de wereld gekomen. Door aan onze eigen belangen te denken beseffen we niet dat we uiteindelijk onszelf tegenwerken en blijven we oneindig onvrij. We willen vaak een korte termijnbehoeftebevrediging.

We zijn onszelf met de natuur vergeten. 

EXPOSITIE FOTOCHALLENGE